projekt KAMKOLI

letakProjekt Kamkoli vznikl v červnu roku 2006 a trval patnáct měsíců, kdy jsme si v pilotní fázi ověřili, že tento projekt má smysl a budoucnost. Projekt vedla neformální skupina pod vedením Daniela Suchánka a byl podpořen ČNA Mládež. Cílem projektu KAMKOLI bylo a je podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v účelném trávení volného času. Můžeme zde hovořit i o prevenci sociálně patologických jevů. Prostředkem k tomuto cíli byl nákup materiálního vybavení (krosny, spací pytle, karimatky atd.) a jeho použití na víkendových akcích s Modřanskou trojkou, kde jsme díky peer prvku a skupinové dynamice mohli částečně ovlivňovat chování 'projektových' dětí. Těm po akcích zůstávaly navázané kvalitní vztahy s vrstevníky, což je pro jejich další vývoj pozitivní.
V současné době (1. polovina roku 2009) je projekt KAMKOLI podpořen modřanskou firmou 2N TELEKOMUNIKACE a.s., která na podzim roku 2008 uspořádala fotografickou soutěž a následnou dražbu vítězných fotografií a výtěžek z této dražby firma věnovala právě projektu KAMKOLI. Celková částka dosáhla výše 21 400 Kč a hradili jsme z ní 6 větších akcí pro celkem 26 dětí.
Pokud Vás projekt zaujal a máte zájem podpořit ho, kontaktujte nás. Projekt Kamkoli - leták (formát PDF)

Tuesday the 20th. Modřanská trojka. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.