O skupině

HISTORIE M3

Za oficiální datum založení skupiny je považováno 29. 9. 1973, kdy se ve starém lomu v Dolech v Modřanské rokli (toto místo je od té doby považováno za slavnostní místo skupiny) sešly tři oddíly tehdejší pionýrské skupiny při III. ZDŠ v Modřanech: oddíly Lišky, Šlapka a Práčata a dohodly se, že založí skupinu, která ponese název MODŘANSKÁ TROJKA.

Ve svém znaku bude mít písmeno M a číslici 3 na znamení toho, že skupinu založily 3 oddíly, které budou společně

usilovat o 3 hodnoty: čestnost, obětavost a vytrvalost. Nyní je Modřanská trojka členem organizace KONDOR (Konfederace nezávislých-dětská organizace) a není tvořena žádnými dílčími oddíly.SOUČASNOST M3


V současné době je Modřanská trojka dětskou skupinou s celoroční činností – organizujeme družinové schůzky v průběhu pracovního týdne a asi každý druhý víkend připravujeme víkendové výlety – jednodenní nebo třídenní na nejrůznější místa České republiky. V době jarních prázdnin organizujeme zimní tábor a o letních prázdninách dvoutýdenní letní tábor, který se koná vždy na jiném místě a každý rok má jinou motivaci, většinou podle historické nebo literární předlohy.

Naše akce ani tábory nejsou masového charakteru, snažíme se tak zajistit individuální přístup ke všem dětem.

Tuesday the 20th. Modřanská trojka. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.