Dárci


Dárci a sponzoři


Pokud Vás Modřanská trojka nebo její projekt Kamkoli oslovili, můžete pomoci i VY

a to hned několika způsoby:

  • příspěvkem na účet 634 753 0227/0100
  • na poště - stačí vyplnit poątovní poukázku typu A
  • jednorázovým převodem nebo vkladem
  • Platebním tlačítkem PAYSEC (musíte mít vedený účet u PAYSEC)
  • díky trvalému příkazu nás můžete podporovat dlouhodobě
  • pravidelnou srážkou ze mzdy na základě prohlášení předaného mzdové účtárně

Na prohlášení mzdové účtárně není žádný standartizovaný formulář. Stačí když písemně sdělíte své rozhodnutí mzdové účetní, např.

"Žádám o pravidelnou srážku ve výši ... Kč ze mzdy ve prospěch účtu číslo 6347530227/0100." Jméno, adresa a další identifikační údaje a podpis.

Zákon o daních z příjmů stanoví podmínky, při jejichž splnění si dárce může odečíst hodnotu daru od základu daně:

  • Poskytuje-li dar fyzická osoba, pak úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ze základu daně anebo musí činit alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu si fyzická osoba můľe odečíst nejvýąe 10% ze základu daně.

U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2 000,- Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%.

Takhle jednoduché to je.

Děkujeme


Sponzoři a dárci v roce 2008 :

Městská část Praha 12 - www.praha12.cz
Magistrát hlavního města Prahy -www.mesto-praha.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -www.msmt.cz
2N -www.2n.cz
Modřanský Biograf - www.modransky-biograf.cz
Fede - www.fede.cz
Besip - www.ibesip.cz
Pražská teplárenská - www.prazskateplarenska.cz
Pfizer - www.pfizer.cz
Auto Adámek - www.autoadamek.cz
Autotrio Praha - www.autotriopraha.cz
Basic - www.basic.cz
Uax -  www.uax.cz
Mercedes-Benz - www.daimlerchrysler.cz
Charita Garris -www.garris.nl
MARTHYpyro -www.marthypyro.cz
Nadace člověk člověku -www.nadaceclovekcloveku.cz

Tuesday the 20th. Modřanská trojka. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.